กำหนดการเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์: 8 พ.ค. 2013, 3:37:59

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องดำหนดวันเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556