นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอน DLTV

สถานศึกษาสีขาว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มุทิตาจิต คุณครูบุญรัตน์ อาจนาเสียว

แนะนำโรงเรียน

โครงการเล่านิทานให้น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ ระดับปฐมวัย​ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านบ้านหนองหญ้าปล้องได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คักกรอง COVID-19

โรงเรียบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้มีการคัดกรองนักเรียน เพื่อป้องกันการติดเชื้อCOVID-19