ติดต่อโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงชนบทห้วยชัน-ห้วยต้อน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

โทรศัพท์ ผอ. 062-2289356

คุณครูกรอบแก้ว 0811868597