ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่  15  พฤษภาคม  2557
    ส่ง 30 เม.ย. 2557 00:31 โดย kama reunthong
  • กำหนดการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องดำหนดวันเปิดภาคเรียนในวันที่  15  พฤษภาคม  2556
    ส่ง 7 พ.ค. 2556 20:37 โดย กมลาภรณ์ เรือนทอง
  • ข่าวสาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวัดตัวแจกชุดนักเรียนและจับฉลากร้านค้าในโรงเรียน
    ส่ง 7 พ.ค. 2556 19:52 โดย กมลาภรณ์ เรือนทอง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

กีฬาสี  

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา