ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์30 เม.ย. 2557 00:31โดยkama reunthong

วันที่  15  พฤษภาคม  2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:37โดยกมลาภรณ์ เรือนทอง

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องดำหนดวันเปิดภาคเรียนในวันที่  15  พฤษภาคม  2556

ข่าวสาร

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยพิพัฒน์ ตะภา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวัดตัวแจกชุดนักเรียนและจับฉลากร้านค้าในโรงเรียน

1-3 of 3